من دخترم ۲۱سالمه خواستگار دارم ۱۸سالشه خواستگار کوچکتر از خودم نمیدونم چی جوابش بدم اصلا خیلی بچه بنظر میرسه اگه جوابم مثبت باشه دراینده مشکلی پیش نمیاد بخاطر اختلاف سنمون


مشاور: ملاک ازدواج سن روانی هست که طبق گفته ی شما در این قسمت باهم توافق و تفاهمی ندارید.