حدودا یکساله شوهر خواهرم عاشق من شده..بدجوریم دلبسته من شده تا حدی که وقتی بهش جواب رد  دادم خودکشی کرد..الان همه فامیل و حتی خواهرم تقریبا متوجه شدن و یک شر بزرگی درست شده ..الان بنظرتون من باید چیکار کنم؟