من ۲۷ سالمه کارشناس شیمی هستم ۲ ماه پیش یکی از همکاران پدرم یه اقایی ۳۲ ساله و کارمند بانک رو به من معرفی کردن برای آشنایی و ازدواج.

توی این ۲ ماه اون اقا خیلی خیلی به من‌ محبت میکرد و نظر بسیار مثبتی داشت و یک بار با خانواده منزل ما اومدن و همگی نطرشون مثبت بود و خودش به معرفمون گفت به هیچ عنوان نمیخوام از دستش بدم به خودم گفت دوستم داره. خیلی با هم هماهنگ بودیم من به ایشون و حرفاشون وابسته شدم و حس کردم دوستش دارم یهو چند روز اخیر دیگه بهم پیام‌ نمیداد و زنگ هم‌ نمیزد تا پرسیدم چی شده گفت من حق انتخاب دارم و اجازه بده فکرامو بکنم هنوز به نتیجه قطعی نرسیدم که تموم کنم رابطه رو الان یا نه. حال روحیم خیلی بده و نمیدونم چرا یهو کشید کنار وقتی انقدر با من خوب بود و میکفت دوسم داره و همه ی رفتاراش نشون میداد منو میخواد بهش گفتم گفت از نظر تو خوب بوده و نباید وابسته میشدی چرا یهو رفتار یه نفر ۱۸۰ درجه عوض میشه