چگونه زن ، ناخواسته موجب دلسردی شوهرش می شود ؟

۱_  اگر زن با ارائه توصیه های ناخواسته ، سعی کند رفتار شوهرش را بهبود بخشد در نتیجه چون زن ، دیگر به مرد اعتماد ندارد مرد احساس می کند که مورد بی مهری همسرش قرار گرفته است .


۲_اگر زن با مطرح کردن ناراحتی یا احساسات ناخوشایند خود بکوشد رفتار مرد را تغییر دهد یا رفتار او را کنترل کند در نتیجه چون زن همسرش را آنگونه که هست باور ندارد و یا نمی پسندد ، مرد احساس می کند که مورد بی محبتی همسرش قرار گرفته است .


۳_ اگر زن به کارهایی که شوهرش برای او انجام می دهد اشاره نکند و فقط از کارهایی که انجام نداده انتقاد و گله کند در نتیجه چون زن از همسرش قدردانی و تمجید نمی کند مرد احساس میکند که مورد بی مهری همسرش قرار گرفته است .


۴_اگر زن رفتار شوهرش را ( مثل یک بچه ) اصلاح کند و به او بگوید که چه کاری انجام دهد در نتیجه چون مرد از سوی همسرش تحسین نمی شود احساس میکند که مورد بی محبتی قرار گرفته است


۵_گر زن بطور غیر مستقیم احساسات ناراحت کننده خود را با طرح سوالاتی نیش دار از جمله : « چگونه توانستی آن را انجام دهی ؟» بیان کند در نتیجه چون زن کارهای شوهرش را تایید نمیکند او احساس میکند که مرد خوبی نیست و مورد بی مهری همسرش قرار گرفته است


۶_اگر موقعی که مرد برای کاری تصمیم میگیرد یا اقداماتی را انجام می دهد و زن در صدد اصلاح مرد و یا انتقاد از او برآید در نتیجه چون زن مرد را تشویق به انجام کارها بنا به سلیقه خودش نمی کند مرد احساس میکند که مورد بی مهری همسرش قرار گرفته است.