میدونید من با پسری اشنا شدک که باهم  کات کردیم فک کنم باخودتونم مشاوره کردم بعد ی مدت هم گفت عقد کردم که نمیدونم راس گفت یا نه البته پروفایلا عاشقانه وحرف اول اسم اون خانمو میزاره الان ی بیست روزی هست که گفت عقد کردمو دیگه ی موقع پیام ندی زنم میفهمه من فلان وبمان میکنم منم گفتم چون عقد کردی من دیگه هیچ وقت بهت پیام نمیدم اما الان با چن شماره ناشناس برام مزاحمت ایجاد شده که پیشنهاد دوستی یا ازدواج میدن که من فهمیدم از طرف همون اقاست  میخوام بدونم علت این کارا چیه ؟

زندگی برتر