سلام خسته نباشین

پسر ۷ ساله ای دارم خیلی جیغ میزنه بچه هارو کتک میزنه با هیچ کس بازی نمیکنه.حتی یه وقتایی من و باباشم کتک میزنه .چند تا مشاور هم بردم راهکارهایی که دادن موثر واقع نشد.مجبور شدم ببرم پیش مغز اعصاب اون هم بهش ریتالین و ریسپریدون داده .میخوره خیلی آرومتره .

اما دوست ندارم دارو بهش بدم لطفا راهنمایی میکنین باهاش چطور رفتار کنم و در برابر رفتاراش چه کاری انجام بدهم؟؟