۲۷ سالمه _همسرم ۲۸ سال .

تو پاسخگوی نیاز جنسی همسرم مشکلی ندارم اما وقتایی ک از هم دور میشیم تمایل زیادی داره در مورد نیاز جنسی چت کنیم بیانش کنم گاها تمایل داره از اندامم عکس بفرستم .

در صورتی ک اکثر تایم هستیم کنار هم بخاطر تحصیل و مسافت شهری یه تایم های دوریم از هم .

من بیان چت برام مشکل بود تا حدودی سعی کردم تغییر کنم اما عکس با اینکه همسرم هیچ مشکلی هم ندارم ولی سخت برام حس خوبی ندارم یکیش بخاطر نا امنی صفحه مجازی یکیش هم احساس میکنم خیلی بد عکسم .البته یه وقتای هم فرستادم و همش استرس دارم نکنه کسی ببینه .این رفتارم اذیتش میکنه می‌گه میل جنسیم سرکوب میکنی و اصلا خوشم نمیاد از این رفتارت ک انجام نمی‌دی .نمیدونم چطور میتونم یا خودم راضی کنم ب این کار یا اون متقاعد کنم جالب نیست برام یجور تنش آزار.