وسواس فکری داشتم با داروی سرترالین و ریسپریدون خوب شدم الان نامزدم دچار وسواس هستند

با سلام و عرض خسته نباشید بنده ٩ ماه پیش وسواس فکرى شدید داشتم که دکتر مجد فرمودند بیمارى وسواس فکرى با مشاوره درمان نمیشه فقط با دارو درمان میشه و من با مصرف دارو بعد از سه ماه درمان کامل شدم


اما الان نامزد بنده وسواس فکرى از نوع دیگه گرفتن و مشاوره هم ٥ جلسه رفتن اما بى فایده بود یعى اینکه درمورد مسئله غیر واقعى فکر میکنه و با اینکه خودشم میدونه فکرش الکیه و واقعیت نداره از اون فکر میترسه و دائم فکر میاد سراغش 

میخواستم بپرسم من میتونم از همون دارو که خودم مصرف کردم و خوب شدم براى مدتى به نامزدم بدم

داروى من ظهر ها سرترالین و شب ها ریسپریدون بود و عالى بود براى من الان چیکار کنم؟