سلام خسته نباشید من حدود سه ساله ازدواج کردم اوایل با خانواده همسرم مشکلات زیادی داشتم کم کم عادی شد برام تیکه انداختناشون بخاطرهمسرم تحمل کردم بداز چندماه فهمیدم همسرم معتاده حشیش مصرف میکنه بهش نگفتم ۶ماه صبرکردم بااینکه هرروز میدیدم حرفی نمیزدم اما خسته شدم بخودش گفتم باجنگ ودعوا ساکتم کرد باخانوادش درمیون گذاشتم تنها حرفشون این بود که تاقبل ازدواج اینجورنبوده وبدازدواج اینجورشده هیچ کمکی بهم نکردن شرایطی دارم که باخانواده خودم نمیتونم درمیون بذارم اما الان یه پسریک ساله دارم بخاطر ایندش خیلی میترسم لطفا کمکم کنید

با ارامش باخوبی با دعوا باهاش برخورد کردم اما فایده ای نداشت