عرض سلام و ارادت خدمت شما.

من و همسرم دوسالِ پیش نامزد کردیم، این در حالی بود که برادر همسرم که هشت سال از ایشان کوچکتره یک هفته قبل از ما نامزد کرد با دختری که هم سن خودشه و از من هفت سال کوچکتره، متأسفانه این خانم خیییلی خودشو بالاتر از همه میبینه و رفتاراش واقعأ منو آزار میده درحالی که از نظر تحصیلات و فرهنگ خانوادگی از من پایین تره، با این حال همسرم خیلی به این خانم که زن داداششه توجه میکنه، حتی الآن که چند ماهه ازدواج کردیم بازهم به این خانم خیلی توجه میکنه، رسمأ چند بار سر رفتارش با زن داداشش بحثمون شد و فقط میگه تو حسادت میکنی، اگه اینطوری ادامه بدی رابطه من و برادرمم خراب میشه، وقتی این خانم هست دیگه اصلأ منو نمیبینه، همش با اون شوخی و تعریف می‌کنه ، حتی نظر ایشان رو خیلی بیشتر از من قبول داره. من واقعأ خیلی اذیتم لطفأ راهنماییم کنید.