خواستگاری دارم که فامیل خیلی دورمون هست، همسن خودمه،دوماه ازمن بزرگتره میخواد بیاد خواستگاری، پدرم مخالفه ازدواجمه به دلیل اینکه آبجی بزرگتردارم وازطرفی چون من هنوزجواب مثبت ندادم،کلی هزینه میکنند همین باعث شده من بیشتر وابسته بشم،منوبه خودش علاقه مندکرده الان تنهامشکلی که من دارم اینه نمیدونم پسره سالمی هست یانه؟ چون من ازچندنفرشنیدم قلیون میکشیده ولی مامانش اصرارداره اهل هیچی نیست وخیالم ازاین بابت راحت باشه هیچکدوم ازنشانه هایی که یه فردمعتادمیتونه داشته باشه رونداره ولی من میترسم واقعانمیدونم چیکاربایدبکنم چه تصمیمی بگیرم.