من یه دوماهی میشه که نامزد کردم نامزدم25سالشه خودمم19سالمه.هفته ی آینده میخوایم عقد کنیم ولی من خیلی استرس دارم چون نامزدم خیلی زود عصبی میشه مسئله هایی که به نظرمن اصلا مهم نیستن و هی کشش میده و بزرگ میکنه.لطفا منو یه راهنمایی بکنید خیلی نگران زندگیمم پسررو هم خیلی دوس دارم یعنی این مدت بهش وابسته شدم.