من نامزدم ...چند ماه پیش بخاطر عجله ای که منو نامزدم تو رابطمون داشتیم متاسفانه پرده ام رو زد.

سوالم اینه=میگن هر کی تو دوران نامزدی رابطه ی کامل انجام بده نمیتونه زندگی خوبی هم از نظر جنسی و هم عاطفی و... داشته باش این حرفا درسته؟؟(من تا حالا از وقتی پرده ام رفته رابطه کامل نداشتم)

بازم ببخشید اگه سوالم زیاد شد