در علم روانشناسی موضوعات مهمی هستند که شاید خیلی ها متوجه آن نباشند گذرا ازش بگذرن! اما من اینجا آنها رو خدمت شما میگم تا راحت بخونید و سعی کنیم در زندگی خود پیاده کنیم در تمام این موارد که موضوعات اساسی و مهم روانی و روانشناسی هستند اهمیت فهم آن قدری دقیق هست و نیاز به توجه دقیقتری داره؛

اما موضوع هایی که عرض خواهم کرد تو تمام موارد اولی درست و دومی غلط هستن!

به عبارت دیگه این موضوعات مهم در روانشناسی که شماره وار عرض میکنم اولی آنها اشتباه و دومی آن صحیح هست.

۱-عدل و ظلم:

بسیاری از مردم خشمگین هستند مثل کسی که از یه حالتی یباره به حالتی کلا عوض میشه و خیلی ها رو از مسیر خارج میکنه و اصلا هم ناراحت نمیشه اما اسم اینو عدالت میذاره!

۲-مهربان و مهرطلب:

 مهربان کسیه که هم محبت میده و هم محبت میگیره اما مهر طلب مثل انسان گرسنه نه محبتی داره و نه محبتی میده زیرا در رابطه بصورت طلبکار عمل میکنه! علت نامگذاریش به مهرطلب همینه!

۳-نظم و ظلم: 

مثل خوابیدن فرزند ساعت ۸ (ظاهرا بخاطر نظمه انا داره ظام میکنه به بچه)

۴-خوددوست و خودخواه: 

خود دوست همه ی کارهای خوب دنیا رو برای خودش میکنه و کار بدی واسه خودش نمیکنه و به حریم کسی هم تجاوز نمیکنه و هزینه و پیامد کار خودشو میپذیره اما خودخواه کسی هست که از خودش و جهان و دیگران متنفره و علاوه بر این همه چیزو میخاد از دست همه بگیره  اما درنظر مردم سطحی آدنی هسن که از خودش مواظبت میکنه؛درحالی که وجودش بخاطر کینه،درد و غمی که داره از درون به هن ریختس.

۵-حقیقت و شک:

بسیاری از انسانها بدنبال حقیقت هستند اما درواقع بدنبال شک خود هستند،به همین خاطر در روابط خانوادگی بدنبال جیزی باشید که برای شما شادی و لذت میاره.

۶-احساس امنیت و آرامش با بی حسی و بی احساسی:

مثل داشتن همسری که فکر میکنید آرام و امین هست اما درواقع بی احساس و بی حسه!