سلام اقای دکتر، من خیلی وقته دنبال مشاور میگشتم تا تونستم شماره شمارو از اینترنت بگیرم من خیلی مشکلات توزندگیم دارم که یه مشکل الان بیشتر از 3 ساله که باهامه که بخاطرش خیلی مشکلات دیگه برام بوجود آورده 5سال و 5 ماهه که ازدواج کردم و1 سالو 10 ماه که عروسی کردم شوهرم خیلی اخلاقای خاصی داره که نمیدونم چطور دارم تحملش میکنم ولی بازم مهم نیس با همش میسازم ولی الان بیشتر از 3 ساله که یه رفیقی داره که بخاطر اون آدم سیگاری شده حتی بعضی جاها عرق هم میخوره هرچی میگه شوهرم گوش میده هرجایی بدون من میره انگار اصلا براش مهم نیس من کجام چیکارمیکنم که عوض شده منو شوهرم باعشق ازدواج کردیم بخاطر دوست داشتنمه که با همه ی بدیهاش پاش موندم باهاش دعوا کردم، قهرکردم، هرکاری کردم بازم این رفیقشو ول نمیکنه میدونه دارم از وجودش واقعا اذیت میشم ولی نمیخواد کوتاه بیاد من ادم استرسی نبودم ولی از وقتی که پای این رفیقش توزندگیم بازشده بشدت استرسی شدم وقتی میبینمش یاحتی اسمشو میشنوم حالم خیلی خراب میشه انگار جون ازتنم میره کلاداغون میشم

واقعادیگه کم اوردم خسته شدم من همون شوهر مهربون خودمو میخوام خیلی نسبت بهم بی تفاوت شده فقط دلش میخواد بره پیش رفیقش ول بگرده.

داغونم خیلی دیگه تحمل هیچیو ندارم من میخوام کاری کنم که شوهرم رفیقشو ول کنه این شده بزرگترین آرزوم

خواهش میکنم شوهرم خیلی عوض شده روز به روز سبت بمن سردتر میشه انگار براش یه امر عادیم میدونه باهمه ی کاراش بازم پاش میمونم

شاید بگین مشکلم خیلی کوچیکه ولی این تنها مشکلم نیست خیلی مشکلات دیگه هم دارم ولی اینقد این موضوع برام بزرگ شده که مشکلات دیگم بچشمم نمیاد چون شوهرم واقعا دیگه شورشو درآورده

منو از این عذاب نجات بدین