سلام مدت یک سال ونیم هست که باپسری آشناشدم (همدیگروخیلی دوست داریم)ایشون کرد هستن دکتری ادبیات عربی دارن بنده فارس زبانم !خیلی بهم احساس تعلق و پایبندی میکنه. (یه جورایی مثل نامزداکه توهرکاری باهم مشورت میکنند)پسر محترم ومتشخصی هستن.باهم قراره ازدواج گذاشتیم.ولی همش میگه منکه وضع مالیم خوب نیست و هیچی پس اندازندارم ...چطوربایدازدواج کنم ایشون متولد64وساکن استان ایلام هستن بنده ساکن استان زنجان هستم.ازآنجایی که من خواستگاران فراوانی داشتم و دارم.همشونوردمیکنم یه جورایی انگارسردرگمم.نمیدونم چی کارکنم.بعضی اوقات با خودم میگم کلابیخیال این پسره بشم بعضی اوقات هم نه . (چون دوست داریم همدیگرو)ولی تاکی به نظرشمامن بایدمنتظراین اقابمونم؟؟؟!!خواهش میکنم....چندین بار هم بهشون گفتم(هم مستقیم وهم غیرمستقیم که من خواستگارزیاددارم وا این حرفا)همش میگه نمیدونم کی وضعیتم درست میشه؟؟؟!!خواهش میکنم ر اهنماییم کنید.