سلام 

من با همسرم حدودا ۸سال تفاوت سنی داریم الان هم یک ساله که عقدیم و من ۱۸سالمه بیشتر اوقات جروبحث های بچگانه ی زیادی داریم سر چیزای خیلی کوچیک خیلی بحث میکنیم من عاشقانه همسرمو دوست دارم ولی بعضی از رفتارایی که داره منو برای زندگی آیندم نگرانم میکنه...همسرم بیشتر اوقات مردی منطقی و آروم دوست داشتنی میشه و بعضی اوقات جوری رفتارمیکنه که اصلا تحمل کردنی نیست اخلاق فوق العاده خاصی داره وقتی که دعوامون میشه انتظار داره اگه مقصر بود سریع ببخشمش ولی اگه من کوچکترین رفتارو نشون بدم که باب میلشون نباشه اوضاع خیلی بد میشه منم نمیتونم رفتارشو براش توضیح بدم یا از خودم حمایت کنم تا میام حرف بزنم سریع گریم میگیره ولی تمام حرفایی که تو بحثمون میزنه رویادم میمونه و خیلی ناراحتم میکنه ولی نمیتونم ناراحتیمو نشون بدم چند وقتیه که حالتای افسردگیو توخودم میبینم بیشتر وقتا حس میکنم حالم اصلا خوب نیست و حوصله ی کسی رو ندارم یا رفتارای هیچ کس برام تحمل کردنی نیست وبی پروا فقط میخوام گریه کنم نمیدونم چیکار بایدبکنم لطفا کمکم کنید