سلام شبتون بخیر ببخشیدمیخواستم چن تاسوال درمورد رابطه ی جنسی بپرسم شمامیتونیدکمکم کنید

من اولین باربا نامزدم رابطه داشتم وخیلی دردزیادی داشتم ولی هیچ خونی نیومدیعنی الان پردم پاره شده یانه

اگه میشه زودترجواب سوالموبدین آخه واسم خیلی مهمه