سلام من مردی 36ساله هستم خانمم 46ساله هستش شرمنده من تمایل به روزی یکبار رابطه دارم ولی خانمم در ماه حدود 14روز میگه عادت ماهیانه دارم ومن نمی دونم چه کنم