شوهرم زود انزال هستند منم بسیار گرم شوهرم خوب معاشقه میکنه ولی من آخر با دهان یا دست ارضا میشم نه از طریق داخل کردن آلتشون میخوام ببینم این خود ارضایی هست یا نه؟


پاسخ:

کلیتوریس اندامیست که دارای گیرنده های عصبی بسیاریست و اکثر زنان از طریق کلیتوریس به ارگاسم میرسن تا واژن و هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه و طبیعیست. 


چنانچه این تحریکات توسط همسر صورت گیرد خودکامبخشی محسوب نمی شود.

zbartar

سالم باشید.


جستجوهای مرتبط:

روش بهتر شدن روابط زناشویی      》