سلام منو داداشم خونه مجردی داریم و منتهی خیلی مواقع خونه نیستیم که تنها باشیم اما برخی مواقع حس میکنم که برادرم بهم نظر داره و میخواد کارایی بکنه البته منم خب توی خونه با لباس راحتی میگردم و اینو نمیشه انکارش کرد اما در کل میخوام بدونم که اگه خواهر برادر خونه مجردی باشن بده؟ که سبب این مشکل شده؟ ایا لازمه از برادرم جدا بشم؟ شما توصیتون چیه؟ من موندم بین خونه مجردی و این رابطه خواهر برادری و کارم که نمیشه برم شهر خودمون..