سلام من تازگیا مشکل افسردگی زدم پیش روانپزشکم رفتم ولی ایشون واسم قرص نوشته شرایط من جوری هست که نمیتونم قرصارو بخورم آخه میگن چاق کننده هست!!! خواستم بپرسم من الان چیکار کنم؟

آخه مشکلم تغییر خلق هس بی اختیار میخندم بی اختیار گریه می کنم