من خیلی حالم بده متاهلم و دوست پسر دارم نمیدونم کارم درسته یانه؟!

آخه از یک طرف شوهرم خیلی سرده باهام از یک طرف من خیلی گرمم از طرفی دیگه شوهرم هم بهم گفته من چون دوست دختر دارم تو هم میتونی دوست پسر داشته باشی!

شما باشید چیکار میکنید؟


مشاور:

متاهلم و دوست پسر دارم

خب این حرف شما نشونه ی داشتن رابطه هم اکنون هست و خب خیانت شکل گرفته اما خیانت رو با خیانت پاسخ نمیدهند شما بالاخره برای این مورد باید گفتگویی با شوهرتون داشته باشید میتونید برای نحوه گفتگو مشاوره تلفنی یا آنلاین دریافت کنید.