سلام من ۱۷سالمه بامادرم خیلی مشکل دارم ازوقتی ۱۴سالم شد هرپسری حتی بی ریخت و...مادرم اجبارم کرد که پیشنهاد دوستی شو قبول کنم ..حتی مجبورم کرد پسره پیشنهاد سکس هم داد من فحش دادم..بلاک فرداش مادرم ازبلاکی دراوردباگوشی منومعذرت خواهی کرد...پسرای زیادی ازم سواستفاده کردن ۱۰هزارباربهش گفتم بسه بزاربرم درسموبخونم میگفت اول رمزگوشیتوبازکن بده من بازی کنم بعد برای اون پی ام بازی بادوس پسرام مثل ی بازی بود بعدهی اجبارمیکردمیگفت بگو عکسشوبفرسته پی ام بده من بخونم...کلا وقتمومیگرفت ۳ساله وضعیت درسام افتضاحه مردودام شدم چندین بارمادرموکتک زدم ک دست ازاین کاراش برداره دس بردارنیست خستم کرده ازدست زبونش واخلاقش ووضعیت جسمیش روانم ریخته بهم مادرم ازم خیلی سواستفاده کرد مثلا میگفت به پسره بگو شب بیاد پیتزا...بیاره اونوقت منو...مادرم هم دیسک کمرداره هم دنبالچه اش افتاده پایین هم لکنت زبون اخلاقشم ازگوه گوه تره چندبارم رمزگوشیوعوض کردم گفت اگه بازنکنی ونگی دوس پسرات ...وسایل...نیارن به بابات میگم بازم دوام اوردم دید ن جواب نمیده گریه میکرد تارمزشو بازکنم فحش میداد ..


پاسخ:

باسلام حسین پور هستم مشاور زندگی بهتر وبرتر

بطور قطع مادر شما مشکل روحی وروانی داره ویک کمبود بزرگ در وجود خودش

لطفا به روانپزشک حتما مراجعه کنید وحضوری از ایشون کمک بخواهید شاید نیاز به دارو درمانی باشه

سالم باشید.

مطالب پیشنهادی:

پدر و مادرم میگن این رشته ای که میخونی بدرد نمیخوره ولی من میخوام نقاش باشم

مادرشوهرم فکر میکنن خودشون درست میگن و طرف مقابل اشتباه میکنه

مادرم منو حمام میکنه! چیکار کنم؟