سلام  

شوهر من مدام منو با زن و دخترای دیگه مقایسه میکنه مدام از دخترا و زنای دیگه تعریف میکنه واقعا خسته شدم از زندگیم ناامید شدم بد دهن هست خیلی فحش و حرفای زشتی بهم میزنه تحملش واقعا سخت شده من چیکار باید بکنم هر روزم رو با گریه سر میکنم خیلی عذابم میده تو رو خدا کمکم کنید خیلی معذرت میخوام اینو میگم بمن میگه جنده همه حرفاش یه طرف این حرفش یه طرف. بدجوری نابودم میکنه وقتی اینو میگه بعضی وقتا بفکر خیانت میفتم تا یجوری دلم خنک شه هنوز عروسی نکردیم عقد هستیم اصلا پول نمیده خرید لباس کنم هر وقت بهش میگم لباس ندارم دعوام میکنه به خانوادم به مرده هام فحش میده خیلی دارم عذاب میکشم با این وجود خیلی دوسش دارم نمیتونم ازش جدا شم کمکم کنید زندگیمو درست کنم