ستاره خانم:سلام ببخشید یه سوال داشتم من و همسرم تازه ازدواج کردیم شوهرم وقتی میخواست پردمو بزنه خون نیومد میشه دلیلشو بگین