من یک ساله ازدواج کردم ک ار همون روز عقدم شوهرم میگه با دیدن بدنت ازت متنفرشدم مشکل بدنم اصلا مشکل خاصی نیست چون من سبزه هستم و دچار ترک پوستی در اثر چاقی لاغری شدم.

میگه من هیچ حسی بهت نداشتم و ندارم

از روز اول ازدواجم شوهرم بهم اهمیت نمیداد.الآنم داره ب جدایی فکر میکنه فقط مشکاش مهریه هستش میگه من نمیتونم برم درخواست طلاق بدم اما منو مجبور کرده یا برم درخواست طلاق بدم یا طلاق توافقی بگیریم.

با اینکه یک سال هستش ک ازدواج کردیم دوبار ترک انفاق کرده یعنی خونه نمیاد.

بار اول یک ماه و نیم طول کشید من غریب هستم براش مهم نبود خونه بدون خرجی تنهام.

الآنم باز گذاشته و رفته.

من میگم طلاق آخرین راهه اما اون میگه من هیچ حسی بهت نداشتم و ندارم.

اگه میشه با ویس تو کانال جواب بذارین.


تو رو خدا کمکم کنید.


پاسخ :  به درخواست سوال کننده توی کانال بصورت صوتی(ویس) جواب داده شد.

کانال مشاوره :🆔 @zbartarblogir