سلام آقای دکتر من شوهرم اولا خیلی عصبی هست و با هر چیزی و بحث کوچیکی سریع دعوا درست میکنه و هیچ جایی واسه آشتی هم باقی نمیذاره ، اما من سوال اینه که شوهرم منو موقع دعوا بشدت و بزور میبوسه و این منو عصبانی میکنه یعنی هم خودش عصبیه هم منو عصبی میکنه .. راهنمایی بدید.