سلام خسته نباشیدمن صدیق هستم...شوهرم فیلم بد میبیند شوهرم فیلم پورن میبینه بعد که با شما صحبت کردم خیلی مواظب حرف زدنام رفتارم بودم تو این چند وقت اوایل خوب بود دیگه نگاه نمیکرد ولی الان دوباره تو گوشیش میبینم از این فیلما اونم نه یکی دوتا خیلی زیاد دارم میمیرم ترو خدا راهنمایم کنیدمن به این فکر افتام که تو گوشیم از این فیلما بریزم ببینم چه واکونشی نشون میده میخوام منم بسوزونمش تروخدا کمکم کنید