۵سال ازدواج کردم و دور از خانواده ام هستم شوهرم خیلی رفیق بازه شب ها تا صبح خونه نمیاد وزندگی برام جهنم کرده قصد اینکه بزارم برم وتنهاش بزارم را دارم شاید آدم بشه زیر بار حرف نمیره وفقط حرف حرف خودشه چکار کنم؟


  مشاوره تلفنی و انلاین در  تلگرام از اینجا
برای ارسال سوال در سایت اینجا