سلام خانمی هستم ۳۵ ساله هفت سال از ازدواجمون میگذره و صاحب دو تا فرزند هستم .از همون ابتدای ازدواج شوهرم خیلی باهام سرد بود حتی سال اول زندگی هیچ رابطه ی جنسی نداشتیم .الآنم ی چند ماهی میشه انگار دوستم نداره .هنگام رابطه فقط فکر این هست ک هر چ زودتر خودش ب خواستش برسه و سریع بره کنار .برای همین خیلی افسرده شدم حوصله هیچی ندارم .لطفا راهنماییم کنید .