مراجع: سلام من توی تمام طول زندگی زناشوییم یبار نشده که از شوهرم بشنوم که بگه خانومم!

شاید عجیب باشه ولی باور کنید تا حالا نگفته دوست دارم! زمانهایی که نامزد بودیم خیلی میگفت تو قشنگی فقط همین! البته وقتایی کادو میگیره برام اما منو راضی نمیکنه که بخام یاد این مساله نیفتم آخه یه زن به جز محبت شوهرش چی میخاد?

دوستش دارم اما اون منو دوست نداره

با این حال باید چکار کنم?