مراجع: سلام مدتی زیاد نمیگذره که فهمیدم شوهرم دوست دختر داره و بخشیدمش! اما متاسفانه مدتی بعد دوباره فیلش یاد هندستون کرد و دوباره باهاشون رابطه برقرار کرد که الان هم داره  اونموقع من وقتی فهمیدم شوهرم با دوست دختر قبلی رابطه داره دیگه عصبانی شدم رفتم خونه ی مامانم تا یک هفته نیومدم خونه اما متاسفانه مادرم اینقدر دلداریم داد و گفت که چهار ساله ازدواج کردی و خوبیت نداره و خلاصه نصیحتم کرد تا اینکه برگشتم خونه چون آدم وابسته و نیازمندی به قول شما بودم.

البته دوست دختر قبلی شوهرمو میشناسم! دختر خوبیه!

حالا دوتا سوال دارم یکی اینکه چرا شوهرم دوست دختر داره? و یکی دیگه اینکه با دوست دختر سابق و گذشته ی همسرم چه کنم? و یا چه رفتاری انجام بدم?