سلام

شوهری دارم که اصلا اهل مسافرت رفتن نیست خیلی گوشه گیره و هروقت میگم بیا بریم مسافرت و تفریح داشته باشیم میگه خستم و کار دارم ک بشین همینجا میخوای بری بیرون چکار؟!!!

میگم مسافرت لازمه برامون میگه تو خونه تفریح میکنیم! 

هروقت که خواهرم و دامادمون هم میان میگن بریم مسافرت و گردشی کنیم و از این طور مسائل واسه اونا هم بهانه تراشی میکنه یا دروغ میگه که ما رفتیم ولی خب اونا که خودشون میفهمن ما همیشه تو خونه ایم

باورتون شاید نشه توی این ۱۱ سال زندگی یبار هم بهم نگفته دوست دارم!