سوالات جلسه اول خواستگاری و همینطور نحوه و روش برگذار کردن رو میخوام بهم بگید چون فردا شب میخوام برم خواستگاری و نمیدونم چه سوالاتی مهمه که بپرسم؟ چه سوالاتی نپرسم؟ چطوری بپرسم؟ مستقیم یا غیر مستقیم؟ زندگی شخصی بگم یا نگم؟ شناخت شناسنامه ای و رفتاری رو چطوری بفهم؟ زندگی شخصی خودمو به اونا اول گار بگم یا آخر کار؟