من بعد مدتها رفتم زن گرفتم اما یه زنی نصیبم شد که همه زندگی منو به باد داد، من از نظر مالی روحی روانی خوب بودم عالی بودم اما مامانم و خواهرم گفتن زن بگیریم برات تا اینکه در سن ۴۱ سالگی زنم دادن اما خب الان زندگی خوبی دارم اما زن بدی دارم!

واقعا بده ها ، یعنی نه اخلاق خوبی داره ، نه ظاهر خیلی خوبی، نه حجاب خوبی، نه اهل زندگی هست، من موندم واقعا ..