من یه سوال از کابران سایت زندگی برتر دارم اینه که لطفا یکی بگه ریشه ازدواج سفید یا همون سپید از کجا نشات گرفته و کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟من مطالعه کردم نفهمیدم، ممنون میشم بهم بگید که ریشه و تاریخ این مساله از کجا اومده؟ کاری با خوب یا بد بودنش ندارم اونو میدونم جوابش فقط اینکه از کجاست ؟