ارضاء روحی زنان و روش آن:

جملاتی که باعث می شود زنان از لحاظ روحی ارضاء شوند:

جملاتی همانند....

    #دوست_دارم .

    #عاشقت_هستم.

خیلی خوش شانسم که تو رو پیدا کردم.

 توبهترین دوست من هستی.

تو تنها زن این دنیا هستی که میخوام با او باشم.

هیچ زن دیگه ای مثل تو نیست.

نمیدونم بدون تو چه کار کنم.

نمیتونم زندگی ام رو بدون تو تصور کنم.

 تو تحقق رویاها و اجابت دعاهای من هستی. 

 تو واقعا برام جذاب هستی.

 تورو میخوام.

هیکل و اندامت برام خیلی خواستنی و مطلوبه تو جذابترینی

دوست دارم هرشب در آغوش تو باشم 

 نمیتونم تو رو ندیده بگیرم یا به تو نزدیک نشم.

دوست دارم بیشتر با توباشم 

 دلم برات تنگ شده.

 بیا همدیگر رو در آغوش بگیریم. 

 نیازی نیست همه جمله هارا بگویید فقط یکی ازجمله های بالا کافیست که زندگی شما را دگرگون کند .

منبع: زندگی برتر