تاثیر روابط جنسی در استحکام زندگی زناشویی چیست؟

بارها دیده ام که در مطالبی از اینترنت نوشته اند اگه آقایی رابطه جنسی سردی با خانم خود داشته باشد نشانه ی این است که احتمالا خیانت میکند! اما من میخواهم بدانم آیا واقعا این صادق است؟

روابط جنسی سرد شوهر نشونه ی چیه؟

زندگی زناشویی دوستان خود را که از خودشان می شنوم و مقایسه میکنم غبطه میخورم!

شوهر من ماهی یکبار هم نزدیک نمی شود گاها بیشتر از دوماه میگذرد تا اینکه او سمت من می آید..

زندگی مشترک هم که بدون هیچ تفریح و گردشی همچنان میگذرد..

چکار کنم؟