شوهرم خیلی داد میزنه تن صدای بلندی داره خیلی گوش خراشه و واقعا اذیتم میکنه خیلی بهش با صدای بلند مثل خود ایشون داد میزنم و او هم منو کتک میزنه و از خونه میزنه بیرون
میخواستم بدونم راه کار جلوگیری از داد زدن همسر چیه؟

پاسخ:
ضمن اینکه خلاصه گفتید بدونید که شما نباید مقابله به مثل کنید شما می بایست با شوهر خودتان آرام صحبت کنید و ابهت مردانگی را از ایشان نگیرید
شما باید روش گفتگوی مناسب که در دو بخش باید ها و نبایدهاست را در وبلاگ مطالعه کنید و بکار بگیرید حتما نتیجه می گیرید
متاسفانه بسیاری از ما نحوه گفتگوی اصولی را هنوز بلد نیستیم تمنای من این هست که کمی آگاهی کسب کنید و در مدتی مستمرا عمل کنید.