شوهرم ۳۵ ساله و من خانوم عباسی ۲۸ ساله شوهری دارم که رابطه زناشویی از پشت را خیلی دوست دارد و مدام از رابطه زن و شوهر از پشت صحبت میکنه ، من از قبل دوست دارم و ایشان از دبر و مدام اذیتم میکنه، من میگم رابطه از پشت باسن را بزرگ تر میکند و ایشان میگویند نه موردی نداره! من عرضم اینست که آیا رابطه زن و شوهر از پشت درسته؟ یا نه؟ من فقط به فکر اندام جنسی هستم تا مبادا بد فرم شود و در رابطه جنسی جذابیت را از دست بدهد.


مشاور: خیر، رابطه جنسی از پشت بر خلاف باور اشتباه عرف سبب و علت بزرگی باسن و پشت نمی شود، علت آن چیز دیگریست که مجال صحبت اینجا نیست درضمن اگه همسر شما از پشت بیشتر دوست دارند لطفا مقبل کنید چون سبب دلزدگی جنسی میشوند لذا مواظب کردار خود باشید.