سلام برادر کوچیکم‌ یک سال ازدواج کرده ؛من مطمعنم که زن داداشم با برادر بزرگم رابطه سکس دارن، امروز که هیچ کس خونه نبود کلید پشت در بود میخواستم برم داخل خونه کلید انداختم باز نشد زنگ در و زدم خیلی معطل شدم صدای برادرم اومد که گفت کیه پاسخ دادم چند لحظه بعد با حوله در وباز کرد سر روی خیس رفتم اتاق زن داداشم یه سری وسایلم اونجا بود داداشم خیلی استرس داشت ؛صدای زن داداشم و شنیدم که گفت ای خدا در کمال تعجب دیدم حوله خیس رو تختشه ،و خودش زیر پتو بود شک کردم اومدم بیرون ۱۵ دقیقه یا بیشتر اومد بیرون از اتاقش ،رفتم دوباره داخل اتاق جایی که خواب بود دست کشیدم بالشت و ملافه و پتو خیس بود ،حالم خیلی بده خیلی وقت بود بهشون شک داشتم ،از رفتارشون و طرز حرف زدن اما امروز مطمعن شدم لطفا راهنمایی کنید من چیکار کنم.


مشاور: سلام با توجه به اینکه شک دارید و هنوز اطمینان پیدا نکردید پس این افکار رو از خودتون دور کنید.


مطالب مرتبط:

همسرم اصلا برای نزدیکی میلی نداره                                   》

شوهرم خجالت میکشه رابطه زناشویی برقرار کنه چیکار کنم؟:》

شوهرم با دوست دخترش رابطه داره                                    》

از شوهرم بدم اومده و میاد                                                 》