سلام خسته نباشین...

پسری هستم 20ساله امسال کنکوردادم قبول نشدم (سال دوم) توشرایط سختی قرار گرفتم کنایه هاوزخم زبون های خونواده تادوست و رفیق اعتماد ب نفسمو ازدست دادم متنفر ازجاهای شلوغ شدم دوس دارم خونه باشم تا بادوستام.مهمونی ها و مجالس نمیرم ک ازم سوالی دراین باره نپرسن ب خانمی هم علاقه مندم حدود 2وسال و نیم ک باهمیم و همو دوسداریم ایشون تا الان به خاطرمن‌خاستگارای زیادی رو رد کردن 

منم الان تواشپزخونه ای مشغول ب کارشدم ازبس ک فکروخیال میکنم و جوش میزنم هر روز سردرد دارم نمیتونم کناربیام با قبول نشدم راهنماییم کنیین 

سپاس ازلطفتون