سلام خانومی هستم ۱۹ساله و متاهل شوهرم ۳۰سالشه و پنج ساله ازدواج کردیم زندگی خیلی خوبی داریم و شوهرم از هرلحاظ عالیه ومردزندگیه ولی من پرازمشکلم دست خودم نیست دوس ندارم شوهرم باجاریام صمیمی بشه خودمم از جاریام خوشم نمیاد همه بهم میگن حسودی ولی حسودنیسم برادرشوهرام ب شوهرم زور میگن من نمیزارم حقشو بخورن شوهرم احترام برادراشونگه میداره حتی کوچیک ترازخودشو و نمیتونه چیزی بهشون بگه.لطفا کمکم کنید این حس حسودی منو دیوونه کرده