یه دختر دارم مدت زیادی از من خواهش میکنه که براش خواهر بیارم نمی دونم چکار کنم.

مشاور:

با توجه به دلایل بسیاری در روانشناسی نه یک فرزند نه چهار فرزند خوب نیست شما می بایست دو یا سه بچه بیارید تا هم کار تربیت آنها راحت تر باشه و بلکه بچه ها احساس تنهایی نکنند و به عنوان پشتوانه محکمی همدیگه رو فرض کنند.

درخواست بچه بیشتر که حالا دختر شما خواهر خواسته را کاملا میشه فهمید لذا با در نظر گرفتن ۳ شرط لازم بچه داری و تربیت همراه با اصول تربیتی فرزند اقدام به بچه داری خود خواسته کنید.

مشاوره تربیت فرزند با رعایت نکات اصولی در این زمینه را از ما بخواهید.