من دختری دارم که ۱۸ سالشه دخترم خیلی به پدرش(شوهرم) وابسته هست و من حسودیم میشه هیچوقت حسادتم رو نشون ندادم اما توی خودم ریختم و نگفتم و الان هم آدم پرخاشگر و عصبی شدم و نمیتونم دست خودم نیست تا اونارو باهم می بینم یا دخترمو توی بغل باباش میبینم یه افکار منفی میاد توی ذهنم

خودم ۴۶ شوهرم ۴۹ ساله