من یه داداش دارم که ۵ سال ازم بزرگتره و خیلی عصبیه و اصلا اروم نمیشه تا منو تو کوچه می بینه سریع میاد خونه دعوا راه میندازه و به شدت کتکم میزنه  کل بدنم رو زیر دست و پای خودش خورد میکنه، من واقعا خستم از دست کتک های داداشم، نمیدونم چیکار کنم خیلی مواقع هم من کاری نکردم که تشدید بشه یا تحریک بشه اما نمیدونم چرا اینجوری میکنه میخوام از خونه فرار کنم.


سوالات بی پاسخ