خوبیها و بدیهای زندگی مشترک و زناشویی رو بگین لطفا! من مجردم نمیدونم واقعا از ازدواج کردن می ترسم میخوام اول کامل از بلاتکلیفی خارج بشم بعد بیا وارد زندگی مشترک بشم، من میخوام رک و راست بگید زندگی مشترک چطوریه؟