باسلام جناب حسینی پور بنده مجردم بنابر خطاهایی با زن شوهر داری دوست شدیم و رابطه جنسی یعنی زنا کردیم حالا هم پشیمونم و توبه کردم اما میخوام بدونم حکم شرعی زنای محصنه و غیر محصنه چیست؟

دوستام میگن جرمش اعدام هست منم میترسم توروخدا کمکم کنید.


پاسخ:

باسلام جواب بسیار روشن هست عزیز ، زنا دوحالت داره یا زنای محصنه ( که هردو طرف یعنی زن و مرد متاهل هستن) یا زنای غیر محصنه( که یکی از دوطرف یا هردو مجرد باشند) برای مورد اول یعنی زنای محصنه درصورتی که شرایط(اقرار خود طرف تو ۴ جلسه و ۴ بار پیش قاضی + شهادت ۴ مرد عادل یا ۳ مرد و دوزن یا دو مردو چهار زن البته به شرطی که با شهادت قابل اثبات باشه) هردو سنگسار میشن!

زندگی برتر

اما برای مورد دوم ( زنای غیر محصنه) اگه هردو مجرد باشن صد تازیانه به هردو اما اگه یکی مجرد و دیگری متاهل باشه اون شخصی که مجرده رو صد تازیه شلاق و اون طرفی که متاهل هست سنگسار میشه و این همان موردی هست که شما بهش مبتلا هستین.