۲ماهه که نامزد کردم، قبل از نامزدیم با پسری در ارتباط بودم ۲سال ازم کوچیک بود و شرایط بهم رسیدن رو نداشتم، اوایل نامزدیم، خیلی برام سخت بود اونو از یاد ببرم. نامزدم هم شهر دیگه هست کنارم نبود تا جای اونو برام پر کنه، این موضوع شده بود عذاب روحم. هرازگاهی بهش پیام میدادم،ولی از وقتی تصمیم گرفتم تمام فکر و ذهنمو بذارم برا زندگی خودم، یک موضوع جدیدتر پیش اومده

حس میکنم نامزدم علاقه ای بهم نداره، بعداز۲ماه رفتم خونشون ، ۴روزی که خونشون بودم ،سرهم ما ۲۴ساعت پیش هم نبودیم

حس میکنم ازم فرار میکنه، یا دلش با من نیست. این موضوع بدتر داره عذابم میده، داره با رفتارش کاری میکنه ک من تنهایهامو باز ببرم پیش دوست پسرم.

بهم محبت نمیکنه،انتظار داره من فقط محبت کنم، وقتی هم ک محبت میکنم با رفتارش پسم میزنه

الان واقعا موندم چیکار کنم. یک راهنمایی بکنید، دارم واقعا نابود میشم ،خانواده منم طوری هستند که یک دختر رفت خونه بخت، با لباس سفید باید برگرده. تصمیم گرفتم اگر رابطه همین طوری ادامه پیدا کنه، خودمو از زندگی خلاص کنم میخوام خودکشی کنم